ឯកជនភាពសំខាន់ៗនៅលើ Facebook ដែលអ្នកគួរតែធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ

June 26th, 2021

Facebook បាន​ផ្តល់​នូវ​ជម្រើស​មួយ​ចំនួន​ដល់​អ្នក​ ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ និង​ការ​ពារ​ព័ត៌​មាន​ទាក់​ទង​នឹង​ឯក​ជន​ភាព​របស់​អ្នក។ ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ យើង​នឹង​បង្ហាញ​ពី​ការ​កំណត់​ឯក​ជន​ភាព​សំខាន់ៗ​មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​គួរ​តែ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដើម្បី​ការ​ពារ​ខ្លួន​អ្នក​ឱ្យ​បាន​ប្រសើរ​ជាង​មុន។

Google អនុញ្ញាត​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ Android អាច​បដិសេធ​ចំពោះ​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ណា​ដែល​តាម​ដាន​ពួក​គេ

June 9th, 2021

Google កំពុង​រឹត​បន្តឹង​ការ​អនុវត្ត​ផ្នែក​ឯក​ជន​ភាព​របស់​ខ្លួន​ ដោយ​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​កម្មវិធី​អាច​តាម​ដាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android ណា​ដែល​បាន​បដិសេធ មិន​ចង់​ឃើញ​ការ​ផ្សាយ​​ពាណិជ្ជកម្ម និង​មិន​ចង់​ឱ្យ​កម្មវិធី​ទាំង​នោះ​ធ្វើ​ការ​សិក្សា​ពី​ទម្លាប់​នៃ​ការ​ប្រើ​ឧបករណ៍ និង​អ៊ីន​ធឺ​ណិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ពួកគេ។​ ការ​រឹត​បន្តឹង​ផ្នែក​ឯកជនភាព​នេះ នឹង​ចាប់​ផ្តើម​អនុវត្ត​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​២០២១។

ភាពចម្រូងចម្រាសរវាងក្រុមហ៊ុន Apple និង Facebook

May 28th, 2021

ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ថ្មី​ចុង​ក្រោយ​នៅ​ក្នុង​iOS​របស់​Apple នឹង​ប្រាប់​អ្នក​ប្រសិន​បើ​កម្មវិធីណា​មួយ​ចង់​តាម​ដាន​អ្នក។ មូល​ហេតុនេះ​ហើយ​ធ្វើ​ក្រុមហ៊ុន​Facebookមិន​សូវ​ពេញ​ចិត្ត​នូវ​ដំណើរ​ការ​មួយ​នេះ​។​

តើ Clubhouse មានសុវត្ថិភាពកម្រិតណា?

May 18th, 2021

ខណៈ​ពេល​កំពុង​មាន​ប្រជា​ប្រិយភាព​ កម្មវិធី Clubhouse ត្រូវ​បាន​គេ​រក​ឃើញ​ថា​នៅ​មាន​ចន្លោះ​ប្រហោង​ក្នុង​ការ​ពារ​ឯកជនភាព និង​សុវត្ថិភាព​ជា​មូលដ្ឋាន​របស់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់។​