វិធី​ការ​ពារ​ឧបករណ៍​​ Android ​របស់​កូន​អ្នក

January 23rd, 2024

ហានិភ័យ​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​លើ​ឧបករណ៍ Android (ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ទូរស័ព្ទ​របស់ Google) ដែល​ដាក់​លក់​លើ​ទីផ្សារ​សម្រាប់​កុមារ។ ដូច​នេះ មាន​កិច្ចការ​ជា​ច្រើន ដែល​ឪពុក​ម្តាយ គួរ​ធ្វើ​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​គ្រោះ​ថ្នាក់​របស់​កូន​ក្នុង​ការ ប្រើ​ប្រាស់​ឧបករណ៍ Android ។

៣​យ៉ាង​ដែល​អ្នក​គួរ​ធ្វើ ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​មាន​សុវត្ថិភាព​ជាង​មុន

January 15th, 2024

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ស្មុគ​ស្មាញ ក្នុង​ការ​រៀប​ចំទុក​ដាក់​ឯកសារ និង​មិន​ដឹង​ថា​គួរ​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​អ្វី​មុន ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​មាន​សុវត្ថិភាព​ជាង​មុន អ្នក​អាច​សាក​ល្បង​អនុវត្ត​ចំណុច​ទាំង​៣ ដូច​ខាង​ក្រោម ដែល​ជា​វិធី​ងាយៗ គ្រប់​គ្នា​អាច​អនុវត្ត​បាន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។

សុវត្ថិភាព​លើ​ឧបករណ៍ – ការ​អ៊ីន​គ្រីប ឬ​ធ្វើ​កូដ​នីយកម្ម​ឧបករណ៍ (Device Encryption)

May 23rd, 2023

អត្ថបទ​នេះ យើង​នឹង​ពន្យល់​ពី​ការ​ពារ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ឱ្យមាន​សុវត្ថិភាព ដោយ​ប្រើមុខងារ​កូដនីយកម្ម​ដែល​មាន​ស្រាប់​នៅ​លើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​។ យើង​ក៏​នឹង​ប្រាប់​ពី​ជំហាន​ក្នុង​ការ​បើក​មុខងារ​នេះ និង​ពី​ដែន​កំណត់​ដែល​មុខងារ​កូដនីយកម្មមិន​អាច​ធ្វើ​បាន​ផង​ដែរ។

វិធី​ការ​ការ​ពារ ការ​ទូទាត់​ប្រាក់​តាម​ទូរស័ព្ទ​ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី​ធនាគារ

May 11th, 2023

កំណើន​នៃ​ការ​ទូទាត់​ប្រាក់​តាម​ទូរស័ព្ទដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី​ធនាគារ កាន់​តែ​ងាយ​ស្រួល និង​ពេញ​និយម ​ប៉ុន្តែអ្នក​ដឹង​ទេ​ថា អ្វីខ្លះអាច​ជា​ហានិភ័យ​ពី​ការ​ប្រើ​កម្មវិធីធនាគារ​នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទរបស់​អ្នក ហើយ​តើ​អ្នក​គួរ​ធ្វើបែបណា​ ដើម្បីបង្ការ​ពី​ហានិភ័យ​ទាំង​នោះ។

៦​ចំ​ណុច​ដែល​អ្នក​គួរ​ធ្វើ​ប្រ​សិន​បើ​ទូរ​ស័ព្ទ​របស់​អ្នក​បាត់ ​ឬ​ត្រូវ​បាន​គេ​លួច

January 17th, 2023

ការ​បាត់​បង់​ទូរស័ព្ទអាច​បណ្តាល​ឱ្យមាន​បញ្ហាជា​ច្រើន​ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ចាត់​វិធាន​ការ​ភ្លាមៗ។ នៅ​ពេល​ដែល​ទូរស័ព្ទរបស់​អ្នក​បាត់ ឬ​ត្រូវ​បាន​គេ​លួច អ្នក​តែង​តែ​បារម្ភពី​ពាក្យសម្ងាត់ ព័ត៌​មាន​លម្អិត​ហិរញ្ញវត្ថុ ឯក​សារ​ការ​ងារ និង​ព័ត៌មាន​រសើប​ផ្សេង​ទៀត។ ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចាត់​វិធាន​ការ​ត្រឹម​ត្រូវ​ភ្លាមៗ​បន្ទាប់​ពី​ដឹង​ថា​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​លួច អ្នក​អាច​កាត់​បន្ថយ​ការ​ខូច​ខាត​បាន​យ៉ាង​ច្រើន។

ការ​តាម​ដាន​តាម​ទូរស័ព្ទ​តាម​រយៈ​មុខ​ងារ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម (Ad ID)

October 14th, 2022

មុខងារ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម (Ad Identifier) ​នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ Android និង iOS គឺ​ជា​មុខ​ងារ​ដែល​ផ្តល់​លទ្ធភាព​ឱ្យមាន​ការ​តាម​ដាន​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ប្រាស់ តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទដែល​ពួក​គេ​កំពុង​ប្រើប្រាស់។ ការ​បិទ​មុខ​ងារ​នេះ នឹង​ជួយ​ឱ្យក្រុម​អ្នក​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម ​ក្រុម​អ្នក​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី ក្រុម​អ្នក​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​ដើម្បីលក់​បន្តជា​ដើម កាន់​តែ​មាន​ការ​លំបាក​ក្នុង​ការ​តាម​ដាន និង​កំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​នៅ​លើ​អ៊ីន​ធឺណិត ហើយ​ក៏​ជួយ​ឱ្យអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​កាត់​បន្ថយ​ចំនួន​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​ពួក​គេ​នៅ​លើ​អន​ឡាញ​ផង​ដែរ។