ព័ត៌មានវិវត្តថ្មីៗ

សុវត្ថិភាព​ក្នុង​ការ​រុក​រក​តាម​រយៈ​មុខ​ងារ HTTPS Only Mode នៅ​លើ​កម្មវិធី​រុករក

សុវត្ថិភាព​ក្នុង​ការ​រុក​រក​តាម​រយៈ​មុខ​ងារ HTTPS Only Mode នៅ​លើ​កម្មវិធី​រុករក

ការ​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រ​ដែល​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព អាច​បង្ក​ហានិភ័យ​ជា​ច្រើន​ដល់​អ្នក​ប្រើប្រាស់។ ជន​ខិល​ខូច​អាច​នឹង​ដឹង​រាល់​សកម្មភាព ដែល​អ្នក​បាន​ធ្វើលើ​គេហទំព័រ​នោះ ​ពួក​គេ​អាច​លួច​យក​ពាក្យ​សម្ងាត់ និង​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​សំខាន់ៗ​របស់​អ្នក​បាន។ ... អាន​បន្ត
Lockdown Mode មុខងារ​ថ្មី​របស់​ Apple ​ជួយការ​ពារការ​គំ​រាម​កំ​ហែង​ពីមេរោគ Spyware

Lockdown Mode មុខងារ​ថ្មី​របស់​ Apple ​ជួយការ​ពារការ​គំ​រាម​កំ​ហែង​ពីមេរោគ Spyware

អ្នក​ដែល​ប្រឈម​នឹង​ហានិភ័យ​នៃ​ការ​វាយ​ប្រហារ​ដោយ spywareនឹង​មាន​ជំនួយ​តាម​រយៈ​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មីរបស់​ Apple ដោយ​ចាប់​ផ្តើម​ជា​មួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ​ iOS​16។ ... អាន​បន្ត
ប្រ​ព័ន្ធ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ ​Android​ Stalkerware ​'TheTruthSpy'​ បង្ហាញ​រូប​ភាព​របស់​កុមារ​តាម​អ៊ីន​ធឺ​ណិត

ប្រ​ព័ន្ធ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ ​Android​ Stalkerware ​’TheTruthSpy’​ បង្ហាញ​រូប​ភាព​របស់​កុមារ​តាម​អ៊ីន​ធឺ​ណិត

TheTruthSpy ជា​ផ្នែក​ដ៏​ពេញ​និយម​នៃ ​Stalkerware ធ្វើ​ទីផ្សារ​ដោយ​ផ្តល់​អតិថិជន​ណា​ដែល​ចង់​តាម​ដាន​ការ​ទំនាក់​ទំនង​របស់​ដៃ​គូរ​របស់​ពួក​គេ។ TheTruthSpy កំពុង​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​ជា​ច្រើន​រួម​ទាំង រូបថត​របស់​កុមារ សត្វ​ចិញ្ចឹម និង​អ្វីៗ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ទារក។ ... អាន​បន្ត
K-9 Mail ជាកម្មវិធី​អ៊ីមែល​សុវត្ថិភាព​លើ​ទូរសព្ទ Android ចូល​រួម​ជា​មួយ Thunderbird ដើម្បី​បង្កើត Thunderbird សម្រាប់​ទូរសព្ទ Android

K-9 Mail ជាកម្មវិធី​អ៊ីមែល​សុវត្ថិភាព​លើ​ទូរសព្ទ Android ចូល​រួម​ជា​មួយ Thunderbird ដើម្បី​បង្កើត Thunderbird សម្រាប់​ទូរសព្ទ Android

K-9 Mail និង Thunderbird បានប្រកាស​លើ​គេហទំព័រ​របស់​ខ្លួន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែមិថុនា​នេះ​ថា K-9 Mail និង​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​គម្រោង​របស់ Thunderbird ដើម្បី​បង្កើត​កម្មវិធី​សុវត្ថិភាព​នៅ​លើ​ទូរសព្ទ Android ដែល​ពួក​គេ​ហៅ​ថា​Thunderbird for Android។ ... អាន​បន្ត
រដ្ឋាភិបាល​ឥណ្ឌា​ព្រមាន​ថា ក្រុម​ហ៊ុន VPN ដែល​មិន​អនុវត្ត​តាម​ច្បាប់​ថ្មី នឹង​ត្រូវ​ដក​ចេញ​ពី​ប្រទេស

រដ្ឋាភិបាល​ឥណ្ឌា​ព្រមាន​ថា ក្រុម​ហ៊ុន VPN ដែល​មិន​អនុវត្ត​តាម​ច្បាប់​ថ្មី នឹង​ត្រូវ​ដក​ចេញ​ពី​ប្រទេស

ឥណ្ឌា​កំពុង​ជំរុញ​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ថ្មី អំពីសុវត្ថិភាព​អ៊ីន​ធឺណិត (New Cyber Security Rule) ដែល​តម្រូវ​ឱ្យអ្នក​ផ្តល់​សេវា​លើ​អ៊ីន​ធឺណិត (Cloud Service Provider) និង​ប្រតិបត្តិករ​របស់ VPN ឱ្យធ្វើ​ការ​រក្សា​ទុក​ឈ្មោះ​អតិថិជន និងអាសយ​ដ្ឋាន IP របស់​ពួក​គេ។ ... អាន​បន្ត

ក្រាហ្វិកព័ត៌មាន

ព័ត៌​មាន​សុវត្ថិភាព​ឌី​ជី​ថល​ប្រ​ចាំខែ