អត្ថបទ​ថ្មីៗ

Signal បាន​ប្រកាស​មុខងារ​ថ្មី ដែល​អាច​លាក់​លេខ​ទូរស័ព្ទ និង​ប្រើ​ឈ្មោះ (username) ជំនួស​វិញ

Signal បាន​ប្រកាស​មុខងារ​ថ្មី ដែល​អាច​លាក់​លេខ​ទូរស័ព្ទ និង​ប្រើ​ឈ្មោះ (username) ជំនួស​វិញ

ក្នុងសប្តាហ៍​នេះ Signal បាន​ប្រកាស​មុខងារ​ថ្មី​របស់​ខ្លួន ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច​លាក់​លេខទូស័ព្ទ​របស់​ខ្លួន ដោយ​ប្រើ​ឈ្មោះ​តំណាង (username) ជំនួស​វិញ។ ... អាន​បន្ត
សប្តាហ៍​ឯក​ជន​ភាពទិន្នន័យ (Data Privacy Week)

សប្តាហ៍​ឯក​ជន​ភាពទិន្នន័យ (Data Privacy Week)

សប្តាហ៍​ឯក​ជន​ភាព​ទិន្នន័យ គឺ​ជា​កិច្ច​ការងារ​ជា​សកល​មួយ ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ជា​រៀង​រាល់ឆ្នាំ ក្នុង​អំឡុង​សប្តាហ៍ នៃ​ថ្ងៃ​ទី ២៨ ខែ មករា។ គោល​ដៅ គឺ​ដើម្បី​បំផុស​ការ​សន្ទនា និង​ផ្តល់​សិទ្ធិ​អំណាច​ដល់​បុគ្គល​ និង​អង្គភាព​នានា ក្នុង​ការ​គោ​រព​ឯកជនភាព ការពារ​ទិន្នន័យ និង​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន ទំនុក​ចិត្ត​បន្ថែម​លើ​បញ្ហានេះ។ ... អាន​បន្ត
វិធី​ការ​ពារ​ឧបករណ៍​​ Android ​របស់​កូន​អ្នក

វិធី​ការ​ពារ​ឧបករណ៍​​ Android ​របស់​កូន​អ្នក

ហានិភ័យ​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​លើ​ឧបករណ៍ Android (ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ទូរស័ព្ទ​របស់ Google) ដែល​ដាក់​លក់​លើ​ទីផ្សារ​សម្រាប់​កុមារ។ ដូច​នេះ មាន​កិច្ចការ​ជា​ច្រើន ដែល​ឪពុក​ម្តាយ គួរ​ធ្វើ​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​គ្រោះ​ថ្នាក់​របស់​កូន​ក្នុង​ការ ប្រើ​ប្រាស់​ឧបករណ៍ Android ។ ... អាន​បន្ត
៣​យ៉ាង​ដែល​អ្នក​គួរ​ធ្វើ ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​មាន​សុវត្ថិភាព​ជាង​មុន

៣​យ៉ាង​ដែល​អ្នក​គួរ​ធ្វើ ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​មាន​សុវត្ថិភាព​ជាង​មុន

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ស្មុគ​ស្មាញ ក្នុង​ការ​រៀប​ចំទុក​ដាក់​ឯកសារ និង​មិន​ដឹង​ថា​គួរ​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​អ្វី​មុន ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​មាន​សុវត្ថិភាព​ជាង​មុន អ្នក​អាច​សាក​ល្បង​អនុវត្ត​ចំណុច​ទាំង​៣ ដូច​ខាង​ក្រោម ដែល​ជា​វិធី​ងាយៗ គ្រប់​គ្នា​អាច​អនុវត្ត​បាន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។ ... អាន​បន្ត
ការ​វាយ​ប្រហារ​តាម​រយៈ​ការ​ស្កេន QR Code (Quishing) និង​វិធី​សាស្រ្ត​បង្ការ

ការ​វាយ​ប្រហារ​តាម​រយៈ​ការ​ស្កេន QR Code (Quishing) និង​វិធី​សាស្រ្ត​បង្ការ

ការ​ស្កេន​តាម QR Code កំពុង​មាន​ការ​ពេញ​និយម​ខ្លាំង​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ព្រោះ​វា​ផ្តល់​នូវ​ភាព​ងាយ​ស្រួល និង​រហ័ស តែ​វា​ក៏​អាច​បង្ករ​ហានិភ័យ​ដែរ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ដោយ​ខ្វះ​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន។ អត្ថបទ​នេះ យើង​នឹង​ពន្យល់​ពី​ការ​វាយ​ប្រហារ​តាមរយៈ QR Code ឬ Quishing និង​ប្រាប់​ពី​វិធី​សាស្រ្ត​មួយ​ចំនួន​ដើម្បី​ការ​ពារ​ពី​ការ​វាយ​ប្រហារ​នេះ។ ... អាន​បន្ត

ក្រាហ្វិកព័ត៌មាន

ពាក្យ​គន្លឹះ​សុវត្ថិភាព​ឌីជីថល