អត្ថបទ​ថ្មីៗ

វៀត​ណាម​កំណត់​ឱ្យ​ស្កេន​មុខ រាល់​ការ​ទូទាត់​ប្រាក់​តាម​អនឡាញ​ចាប់​ពី៣៩០ដុល្លា​ឡើងទៅ

វៀត​ណាម​កំណត់​ឱ្យ​ស្កេន​មុខ រាល់​ការ​ទូទាត់​ប្រាក់​តាម​អនឡាញ​ចាប់​ពី៣៩០ដុល្លា​ឡើងទៅ

កាល​ពី​ថ្ងៃចន្ទ ទី០១ ខែកក្កដា ប្រទេស​វៀត​ណាម​បាន​ចាប់​ផ្តើម​កំណត់​ឱ្យ​មាន​ការ​ស្កេន​មុខ​ ដើម្បី​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​អត្តសញ្ញាណ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​សម្រាប់​ការ​ទូទាត់​ប្រាក់ តាម​កម្មវិធី​ធនាគារ​លើ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ ដែល​មាន​ទំហំ​ទឹក​ប្រាក់​ចាប់​ពី ៣៩០ដុល្លារ​ឡើង​ទៅ។ ... អាន​បន្ត
ការ​ប​រា​ជ័យ​នៃ​សំ​ណើ​គ្រប់​គ្រង​កិច្ច​សន្ទ​នា (Chat Control) របស់​ស​ហ​ភាព​អឺ​រ៉ុប​

ការ​ប​រា​ជ័យ​នៃ​សំ​ណើ​គ្រប់​គ្រង​កិច្ច​សន្ទ​នា (Chat Control) របស់​ស​ហ​ភាព​អឺ​រ៉ុប​

ចំនុចសំខាន់ៗ សភាសហភាពអឺរ៉ុប បានបរាជ័យ ក្នុងការអនុម័តច្បាប់ ដែលមានគោលបំណង ស្កេនកិច្ចសន្ទនា លើសារទំនាក់ ទំនងនៅលើអ៊ីនធឺណិត ដែលមានលិទ្ធភាព រំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ។ អ្នកតស៊ូមតិ ផ្នែក ឯកជនភាព និង អ្នកដឹកនាំផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ល្បីៗ ដូចជា លោក Vitalik Buterin ... អាន​បន្ត
Signal បាន​ប្រកាស​មុខងារ​ថ្មី ដែល​អាច​លាក់​លេខ​ទូរស័ព្ទ និង​ប្រើ​ឈ្មោះ (username) ជំនួស​វិញ

Signal បាន​ប្រកាស​មុខងារ​ថ្មី ដែល​អាច​លាក់​លេខ​ទូរស័ព្ទ និង​ប្រើ​ឈ្មោះ (username) ជំនួស​វិញ

ក្នុងសប្តាហ៍​នេះ Signal បាន​ប្រកាស​មុខងារ​ថ្មី​របស់​ខ្លួន ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច​លាក់​លេខទូស័ព្ទ​របស់​ខ្លួន ដោយ​ប្រើ​ឈ្មោះ​តំណាង (username) ជំនួស​វិញ។ ... អាន​បន្ត
សប្តាហ៍​ឯក​ជន​ភាពទិន្នន័យ (Data Privacy Week)

សប្តាហ៍​ឯក​ជន​ភាពទិន្នន័យ (Data Privacy Week)

សប្តាហ៍​ឯក​ជន​ភាព​ទិន្នន័យ គឺ​ជា​កិច្ច​ការងារ​ជា​សកល​មួយ ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ជា​រៀង​រាល់ឆ្នាំ ក្នុង​អំឡុង​សប្តាហ៍ នៃ​ថ្ងៃ​ទី ២៨ ខែ មករា។ គោល​ដៅ គឺ​ដើម្បី​បំផុស​ការ​សន្ទនា និង​ផ្តល់​សិទ្ធិ​អំណាច​ដល់​បុគ្គល​ និង​អង្គភាព​នានា ក្នុង​ការ​គោ​រព​ឯកជនភាព ការពារ​ទិន្នន័យ និង​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន ទំនុក​ចិត្ត​បន្ថែម​លើ​បញ្ហានេះ។ ... អាន​បន្ត
វិធី​ការ​ពារ​ឧបករណ៍​​ Android ​របស់​កូន​អ្នក

វិធី​ការ​ពារ​ឧបករណ៍​​ Android ​របស់​កូន​អ្នក

ហានិភ័យ​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​លើ​ឧបករណ៍ Android (ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ទូរស័ព្ទ​របស់ Google) ដែល​ដាក់​លក់​លើ​ទីផ្សារ​សម្រាប់​កុមារ។ ដូច​នេះ មាន​កិច្ចការ​ជា​ច្រើន ដែល​ឪពុក​ម្តាយ គួរ​ធ្វើ​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​គ្រោះ​ថ្នាក់​របស់​កូន​ក្នុង​ការ ប្រើ​ប្រាស់​ឧបករណ៍ Android ។ ... អាន​បន្ត

ក្រាហ្វិកព័ត៌មាន

ពាក្យ​គន្លឹះ​សុវត្ថិភាព​ឌីជីថល