រដ្ឋាភិបាល​ឥណ្ឌា​ព្យាយាម​គ្រប់​គ្រង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ VPN

រដ្ឋាភិបាល​ឥណ្ឌា​បាន​បញ្ជា​ឱ្យ​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​កម្ម VPN ប្រមូល​ទិន្នន័យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់ ហើយ​ប្រគល់​ ទិន្នន័យទាំង​នោះ​ទៅ​ឱ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិ​បាល ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន VPN បាន​បដិសេធមិន​អនុវត្តតាម​ការ​ណែ​នាំ​ថ្មីនេះ។

  

Image by mohamed Hassan from Pixabay

Virtual Private Network (VPN) គឺ​ជា​បណ្តាញ​ឯកជន​សិប្បនិម្មិត​ ដែល​អាច​ជួយ​ការ​ពារ​ឯក​ជន​ភាព និង​សុវត្ថិភាព​នៅ​លើ​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក​បាន​យ៉ាង​ច្រើន។  

នៅ​ថ្ងៃ​ទី 28 ខែ​មេសា រដ្ឋា​ភិបាល​ឥណ្ឌា បាន​បញ្ជា​ក្រុម​ហ៊ុន VPN ឱ្យ​ប្រមូល និង​រក្សា​ទុក​ទិន្នន័យ​មួយ​ចំនួន​របស់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ VPN រហូត​ដល់​៥ឆ្នាំ និង​ត្រូវ​ប្រគល់​ទិន្នន័យ​ទាំង​នោះ​ទៅ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ប្រសិន​បើ​មាន​ការ​ស្នើ​សុំ។  ករណី​ដែល​ក្រុម​ហ៊ុន​ណា​មិន​អនុវត្ត​តាម ពួក​គេ​នឹង​ប្រឈម​នឹង​ការ​អនុវត្ត​ផ្នែក​ផ្លូវ​ច្បាប់ ដូច​ជា​ការ​ផាក​ពិន័យ ឬ​រហូត​ដល់​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ផង។

ទិន្នន័យ​ដែល​ខាង​រដ្ឋាភិបាល​តម្រូវ​ឱ្យ​ក្រុម​ហ៊ុន VPN ធ្វើ​ការ​ប្រមូល​យក និង​រក្សា​ទុក​នោះ​រួម​មាន ឈ្មោះ ​អាសយដ្ឋាន លេខ​ទំនាក់​ទំនង អ៊ីមែល និង​អាស័យ​ដ្ឋាន IP របស់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់។​

ក្រុម​ហ៊ុន VPN មួយ​ចំនួន​កំពុង​ព្យាយាម​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា ដើម្បី​ឱ្យ​ពួក​គេ​អាច​ដំណើរ​ការ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស ដោយ​មិន​អនុវត្ត​តាម​ការ​ណែ​នាំ​ថ្មី​នេះ ប៉ុន្តែ​ក្រុម​ហ៊ុន​ភាគ​ច្រើន​កំពុង​តែ​ពិចារណា ក្នុង​ការ​ដក​ម៉ា​ស៊ីន​មេ (Sever) របស់​ពួក​គេ ចេញ​ពី​ប្រទេស​ឥណ្ឌា។

ទោះ​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ បើ​ទោះ​បី​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​មួយ​ចំនួន​អនុវត្ត​តាម​ការ​ណែ​នាំ​របស់​រដ្ឋាភិបាល ក៏​ក្នុង​ករណី​ខ្លះ ពួក​គេ​មិន​អាច​ប្រគល់​ទិន្នន័យ​តាម​ការ​ស្នើ​សុំ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ដែរ ព្រោះ VPN តែង​តែមិន​រក្សា​ទុក​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ច្រើន និង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​យូរ​បែប​នេះ​ទេ។

ទន្ទឹម​នឹង​នេះ​ដែរ ក្រុម​ហ៊ុន​ភាព​យន្ត​ធំៗ ដូច​ជា​ក្រុម​ហ៊ុម Millennium  និង Voltage ជា​ដើម បាន​ចោទ​ប្រកាន់​ថា ​VPN បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ធ្វើ​សកម្មភាព​ខុស​ច្បាប់​មួយ​ចំនួន ទាក់​ទង​នឹង​ការ​រំលោភ​លើ​សិទ្ធិ​អ្នក​និពន្ធ។ កាល​ពី​ខែ​មីនា ក្រុម​ហ៊ុន​ភាព​យន្ត​ចំនួន ២៦ បាន​ធ្វើ​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​ប្រឆាំង​នឹង​ក្រុម​ហ៊ុន ExpressVPN និង Private Internet Access (PIA) ដែល​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​កម្ម VPN លើ​បញ្ហា​ការ​រំលោភ​លើ​សិទ្ធិ​អ្នក​និពន្ធ​នេះ។

ប្រភព៖