សុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើ Wi-Fi

October 25th, 2021

ទោះ​បី​ជា​អ្នក​មាន ឬ​មិន​មាន​ Wi-Fi ផ្ទាល់​ខ្លួន​ក៏​ដោយ វា​ជា​រឿង​ដែល​ពិបាក​ចៀស​ផុត​ ក្នុង​ការ​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ Wi-Fi របស់​អ្នក​ដទទៃ​ និង​កន្លែង​សាធារណៈ​ ដូចជា ហាង​កាហ្វេ និង​សណ្ឋាគារ​ជាដើម។​
អត្ថបទ​មុន យើង​បាន​រៀប​រាប់​ពី​របៀប​ក្នុង​ការ​ការ​ពារ​ Wi-Fi នៅ​ផ្ទះ ឬ​ស្ថាប័ន​របស់​អ្នក។ អត្ថបទ​នេះ​យើង​នឹង​ប្រាប់​ពី​របៀប​ពិនិត្យ​មើល​ថា​តើ​Wi-Fi ដែល​អ្នក​កំពុង​ភ្ជាប់​មាន​សុវត្ថិភាព​ឬ​ទេ និង​គន្លឹះ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​Wi-Fi អ្នក​ផ្សេង​ឱ្យ​មាន​សុវត្ថិភាព​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន​វិញ​ម្តង។​

របៀបធ្វើឱ្យ Wi-Fi របស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពជាងមុន

October 18th, 2021

មនុស្ស​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ និង​ប្រើ Wi-Fi របស់​អ្នក អាច​នឹង​មាន​លទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​តាម​ដាន ឬ​បង្ក​ឱ្យ​មាន​បញ្ហា​ដល់​អ្នក និង​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​កំពុង​តែ​ប្រើ Wi-Fi នោះ។ ការ​ការ​ពារ Wi-Fi នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ ឬ​ស្ថាប័ន​របស់​អ្នក វា​មិន​មែន​ជា​រឿង​ដែល​ពិបាក​ពេក​ទេ។ អត្ថបទ​នេះ ​យើង​នឹង​បង្ហាញ​ពី​របៀប​មួយ​ចំនួន​ដែល​អាច​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ Wi-Fi របស់​អ្នក​មាន​សុវត្ថិភាព​ជាង​មុន។​

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរជាន់ (Two Factor Authentication ឬ 2FA)នៅលើបណ្តាញសង្គម

September 20th, 2021

សព្វ​​ថ្ងៃ​នេះ​គេ​ហ​ទំ​ព័រ​ធំ​ៗ​ជួប​ប្រ​ទះ​នូវ​ការ​បំពាន​ទិន្ន​ន័យ​ដ៏​ធំ​ក្នុង​អត្រា​គួរ​ឱ្យ​ព្រួយ​បារម្ភ​។​ គេ​ហ​ទំ​ព័រ​មួយ​ដើម្បី​ត្រួត​ពិ​និត្យ​មើល​ថា​ពាក់​ព័ន្ធ​ជា​មួយ​ការ​រំ​លោភ​បំពាន​ទិន្ន​ន័យ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ Have I been Pwned​ ​បាន​កត់​ត្រា​ថា​គេ​ហ​ទំ​ព័រ​ចំនួន​៥៤៣​ដែល​មាន​គ​ណ​នី​ចំនួន​១១,៤​ពាន់​លាន​គ​ណ​នី​នេះ​រួម​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ល្បីៗ​ដូច​ជា​​ Wattpad​,​ MySpace ​និងFacebook។​

សុវត្ថិភាព និងឯកជនភាពនៅលើ Telegram

July 9th, 2021

ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ យើង​នឹង​បង្ហាញ​អំពី​ការ​ចាំ​បាច់​ក្នុង​ការ​បើក​មុខ​ងារ Secret Chat ដើម្បី​ឱ្យ​ការ​ទំនាក់​ទំនង​របស់​អ្នក​មាន​សុវត្ថិភាព ហើយ​យើង​ក៏​នឹង​បង្ហាញ​ពី​ការ​កំណត់​មុខ​ងារ​សុវត្ថិភាព និង​ឯក​ជន​ភាព​សំខាន់ៗ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ដែល​អ្នក​គួរ​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​នៅ​លើ​កម្មវិធី​នេះ​ផង​ដែរ។