ឯកជនភាពសំខាន់ៗនៅលើ Facebook ដែលអ្នកគួរតែធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ

Facebook បាន​ផ្តល់​នូវ​ជម្រើស​មួយ​ចំនួន​ដល់​អ្នក​ ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ និង​ការ​ពារ​ព័ត៌​មាន​ទាក់​ទង​នឹង​ឯក​ជន​ភាព​របស់​អ្នក។ ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ យើង​នឹង​បង្ហាញ​ពី​ការ​កំណត់​ឯក​ជន​ភាព​សំខាន់ៗ​មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​គួរ​តែ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដើម្បី​ការ​ពារ​ខ្លួន​អ្នក​ឱ្យ​បាន​ប្រសើរ​ជាង​មុន។

  

Photo by Solen Feyissa on Unsplash

ការ​បង្ហាញ​ខាង​ក្រោម​នេះ យើង​អនុវត្ត​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ វា​អាច​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​ខ្លះ​ជា​មួយ​នឹង​ការ​ប្រើ Facebook នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ។  ម្យ៉ាង​ទៀត  Facebook ក៏​តែង​តែ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព ដែល​អាច​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទី​តាំង និង​មុខ​ងារ​មួយ​ចំនួន ដែល​អាច​ខុស​គ្នា​ជា​មួយ​នឹង​អ្វី​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​អត្ថ​បទ​នេះ។​

១- ដក Profile របស់​អ្នក​មិន​ឱ្យ​គេ​ស្វែង​រក​ឃើញ​នៅ​លើ​អ៊ីនធឺណិត
ជា​ធម្មតា Profile របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ដាក់​បង្ហាញ​ជា​សា​ធារណៈ (Public) នៅ​លើ​អ៊ីន​ធឺ​ណិត ដែល​មាន​ន័យ​ថា អ្នក​ផ្សេង​អាច​ស្វែង​រក​ឈ្មោះ​របស់​អ្នក​តាម​រយៈ Google និង​កម្មវិធី​ស្រាវ​ជ្រាវ (Search Engine) ផ្សេងៗ​ទៀត​បាន ទោះ​បី​ជា​ពួក​គេ​មិន​មែន​ជា​មិត្ត​នៅ​ក្នុង Facebook របស់​អ្នក​ក៏​ដោយ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ផ្សេង​អាច​ស្វែង​រក​អ្នក​ឃើញ​នៅ​លើ​អ៊ីន​ធឺ​ណិត អ្នក​អាច​ចូល​ទៅ​កំណត់​ដូច​ខាង​ក្រោម។

សូម​ចាំ​ថា ការ​ដក Profile របស់​អ្នក​ចេញ​ពី​អ៊ីន​ធឺ​ណិត​នេះ ត្រូវ​ការ​ពេល​វេលា​មួយ​រយៈ​ដើម្បី​ឱ្យ Facebook ធ្វើ​ការ​តាម​ការ​ស្នើ​សុំ​របស់​អ្នក។

ចូល​ទៅ​កាន់ Settings & Privacy > Settings > នៅ​ផ្នែក​ខាង​ឆ្វេង ចុច​លើ Privacy > អូស​ចុះ​ក្រោម ស្វែង​រក “How People Find and Contact You”​ នៅ​ត្រង់ “Do you want search engines outside of Facebook to link to your profile?”​ ដោះ​ធីក​នៅ​កន្លែង “Allow search engines outside of Facebook to link to your profile”។

ចុច​លើ​តំណ​ភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទី​តាំង​ខាង​លើៈ
Facebook > Settings > Privacy > Do you want search engines outside of Facebook to link to your Profile?

២- បិទ​មិន​ឱ្យ​អ្នក​ផ្សេង​មើល​ឃើញ​មិត្ត​ភក្តិ Facebook របស់​អ្នក
ជា​ធម្មតា មិត្ត​ភក្តិ​នៅ​ក្នុង Facebook របស់​អ្នក​អាច​មើល​ឃើញ​ដោយ​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា មិន​ថា​ពួក​គេ​ជា​មិត្ត​ភក្តិ (Friends) ឬ​មិន​មែន​ជា​មិត្ត​នៅ​ក្នុង Facebook របស់​អ្នក​ក៏​ដោយ។ ការ​បង្ហាញ​បញ្ជី​មិត្ត​ភក្តិ (Friends List) នៅ​ក្នុង Facebook របស់​អ្នក អាច​ជួយ​ឱ្យ​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដល់​អ្នក​ផ្សេង​ដែល​ចង់​ស្វែង​រក​អ្នក ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ចង់​បង្ហាញ​ឱ្យ​គ្រប់​គ្នា​ដឹង​ថា​អ្នក​ណា​ខ្លះ​ជា​មិត្ត​របស់​នោះ​ទេ អ្នក​អាច​ចូល​ទៅ​កំណត់​ដូច​ខាង​ក្រោម។

ចូល​ទៅ​កាន់៖ Settings & Privacy > Settings ចុច​លើ Privacy ដែល​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ឆ្វេង បន្ទាប់​មក​អូស​ចុះ​ក្រោម ស្វែង​រក How people can find and contact you” ។ ចុច​លើ Who can see your friends list” បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស ជម្រើស​ណា​មួយ​ដែល​អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​។​

  • Public មាន​ន័យ​ថា​គ្រប់​គ្នា​អាច​មើល​ឃើញ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក
  • Friends មាន​ន័យ​ថា មាន​តែ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​នៅ​ក្នុង Facebook អ្នក​ទេ ដែល​អាច​មើល​ឃើញ
  •  Only Me មាន​ន័យ​ថា អ្នក​បិទ​មិន​ឱ្យ​អ្នក​ណា​ផ្សេង​មើល​ឃើញ​ទេ។
    នៅ​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​ជម្រើស​មួយ​ចំនួន​ទៀត ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​បាន ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ពិត​ជា​មិន​ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ផ្សេង​អាច​មើល​ឃើញ​មិត្ត​ភក្តិ Facebook របស់​អ្នក​ទេ សូម​ជ្រើស​រើស​យក Only Me

ចុច​លើ​តំណ​ភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទី​តាំង​ខាង​លើៈ
Facebook > Settings > Privacy > Who can see your friends list?

៣- កំណត់​ផូស (Post) ចាស់ៗ​របស់​អ្នក​ពី Public ទៅ Friend
នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ផូស​នៅ​លើ Facebook  ផូស​របស់​អ្នក​នឹង​ដាក់​ជា​សាធារណៈ (Public) ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ មាន​ន័យ​ថា អ្នក​គ្រប់​គ្នា​អាច​មើល​ឃើញ​ផូស​របស់​អ្នក។ កាល​ពី​មុន​អ្នក​អាច​មិន​ចាប់​អារម្មណ៍ ឬ​មិន​បាន​ដឹង​ថា​គ្រប់​ផូស​របស់​អ្នក​មុនៗ ត្រូវ​បាន​ដាក់​ជា​សា​ធារណៈ (Public) ប៉ុន្តែ Facebook អាច​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ធ្វើ​ការ​កែ​ប្រែ​ពី​ការ​បង្ហាញ​ផូស​ទាំង​នោះ​ពី​សាធារណៈ (Public) ប្តូរ​ទៅ​ជា​ការ​បង្ហាញ​ផូស​ចាស់ៗ​ទាំង​នោះ​ឱ្យ​តែ​មិត្ត​ភក្តិ (Friends) នៅ​ក្នុង Facebook របស់​អ្នក​ឃើញ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។

ចូល​ទៅ​កាន់ Settings & Privacy > Settings​ > ចុច​លើ “Privacy” នៅ​ផ្នែក​ខាង​ឆ្វេង > ត្រង់ “Your Activity”  ចុច​លើ “Limit Past Posts”។ ចុច​លើ “Limit the audience for posts you’ve shared with friends of friends or Public?” > Limit Past Posts

ចុច​លើ​តំណ​ភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទី​តាំង​ខាង​លើៈ
Facebook > Settings > Privacy > Limit the audience for posts you’ve shared with friends of friends of Public?

៤- កំណត់​មិន​ឱ្យ​គេ​ផូស (Post) ចូល​ទៅ​ក្នុង Facebook របស់​អ្នក (Timeline Review)
នៅ​លើ Facebook  គ្រប់​គ្នា​អាច​ផូស​ចូល​ទៅ​ក្នុង Facebook របស់​អ្នក (Tag)។ នេះ​ប្រហែល​ជា​អ្នក​បាន​ជួប បាន​ជជែក​ពិភាក្សា ឬ​បាន​ថត​រូប​ជុំ​គ្នា​ជា​មួយ​ពួក​គេ ហើយ​ពួក​គេ​ក៏​ផូស​អ្វី​ដែល​បាន​ពិភាក្សា​គ្នា ឬ Tag រូប​ដែល​បាន​ថត​ជុំ​គ្នា​ឱ្យ​អ្នក​ជា​ដើម។ល។ ពេល​ខ្លះ​អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​ចង់​ឃើញ​ផូស​អ្នក​ដទៃ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង Timeline របស់​អ្នក​រហូត​នោះ​ទេ។ ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​ចង់​កំណត់​ថា គ្រប់​ផូស​ដែល​អ្នក​ផ្សេង Tag ឱ្យ​អ្នក អាច​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង Timeline របស់​អ្នក​បាន​លុះ​ត្រា​តែ អ្នក​បាន​ពិនិត្យ (Review) និង​អនុញ្ញាត (Approve) ជា​មុន​សិន។ 

ចូល​ទៅ​កាន់ Settings & Privacy  > Settings បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ  Profile and Tagging នៅ​ផ្នែក​ខាង​ឆ្វេង។ នៅ​ត្រង់ Reviewing ចុច Edit លើ  Review posts that youre tagged in before the post appears on your profile?។ 

ចាប់​ពី​ពេល​នេះ​ទៅ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ផ្សេង Tag អ្នក​នៅ​ក្នុង​ផូស​របស់​ពួក​គេ អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​ជូន​ដំណឹង​ជា​មុន (Notification) ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​ដឹង​ថា មាន​គេ Tag អ្នក ហើយ​អ្នក​អាច​សម្រេច​ថា​តើ​អ្នក​គួរ​ឱ្យ​ផូស​នោះ ចូល​ទៅ​ក្នុង Timeline របស់​អ្នក​ឬ​អត់។

ចុច​លើ​តំណ​ភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទី​តាំង​ខាង​លើៈ
Facebook > Settings > Profile and tagging > Review posts that you’re tagged in before the post appears on your profile?

៥- បិទ​មុខ​ងារ ចំ​ណាំ​មុខ (Facial Recognition)
ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​បើក​មុខ​ងារ​នេះ​ឱ្យ​ដំណើរ​ការ  Facebook នឹង​ចង​ចាំ​ទម្រង់​មុខ​របស់​អ្នក ហើយ​នៅ​ពេល​ដែល​មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់ បាន​ផូស​រូប​ថត​ដែល​មាន​រូប​អ្នក​ក្នុង​នោះ នោះ Facebook នឹង​ធ្វើ​ការ tag រូប​នោះ​ឱ្យ​អ្នក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ។

ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​ចង់​បិទ​មុខ​ងារ​នេះ អ្នក​អាច​ចូល​ទៅ​កាន់ Settings & Privacy > Settings ចុច​លើ Face Recognition” ដែល​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ឆ្វេង បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ Edit។ ជ្រើស​រើស No ត្រង់ Do you want Facebook to be able to recognize you in photos and videos? ដើម្បី​បិទ​មុខ​ងារ​នេះ។

ចុច​លើ​តំណ​ភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទី​តាំង​ខាង​លើៈ
Facebook > Settings > Face recognition > Do you want Facebook to be able to recognize you in photos and videos?


៦- កំណត់​មិន​ឱ្យ​អ្នក​ផ្សេង​អាច​ស្វែង​រក​អ្នក​តាម​រយៈ​អ៊ីមែល ឬ​លេខ​ទូរស័ព្ទ
ឈ្មោះ​របស់​អ្នក​នៅ​លើ Facebook មិន​អាច​លាក់​បាន​ទេ។ ជា​គោល​ការណ៍​ឈ្មោះ​នៅ​លើ Facebook របស់​អ្នក ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដាក់​បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ (Public)​ ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ។ ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ក្រៅ​ពី​ឈ្មោះ អ្នក​ផ្សេង​ក៏​អាច​ស្វែង​រក​អ្នក​ឃើញ​ តាម​រយៈ លេខ​ទូរ​ស័ព្ទ ឬ​តាម​រយៈ​អាសយ​ដ្ឋាន​អ៊ីមែល ដែល​អ្នក​បាន​ដាក់​នៅ​ក្នុង Facebook របស់​អ្នក។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ផ្សេង​អាច​ស្វែង​រក​អ្នក​តាម​អ៊ីមែល និង​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ទេ អ្នក​អាច​ចូល​ទៅ​កាន់ Settings & Privacy > Settings ចុច​លើ Privacy ដែល​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ឆ្វេង។ អូស​ចុះ​ក្រោម ស្វែង​រក How people can find and contact you។ រើស​យក Only me ត្រង់ Who can look you up using the email address you provided? និង Who can look you up using the phone number you provided?

ចុច​លើ​តំណ​ភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទី​តាំង​ខាង​លើៈ
Facebook > Settings > Privacy > Who can look you up using the email address/phone number you provided?

៧- ត្រួត​ពិនិត្យ​មើល Apps និង​គេហ​ទំព័រ ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ជា​មួយ Facebook អ្នក
Cambridge Analytica អាច​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ Facebook បាន​ប្រហែល​៨៧​លាន​នាក់ តាម​រយៈ​ការ App និង គេហ​ទំព័រ​ផ្សេងៗ​នេះ​ឯង។ បញ្ហា​នេះ​កើត​ឡើង​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ Facebook  យក​គណនី​ខ្លួន​ឯង ទៅ​ធ្វើ​ការ Login ចូល​ទៅ​កាន់ App ឬ​គេហ​ទំព័រ​ណា​មួយ។

ការ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ App ឬ​គេហ​ទំព័រ​ណា​មួយ​អាច​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ Facebook របស់​អ្នក នោះ​មាន​ន័យ​ថា អ្នក​ក៏​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ពួក​គេ​អាច​ប្រ​មូល​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង Facebook របស់​អ្នក​ដែរ។​ ទោះ​បី​ជា​មាន​ការ​កែ​ប្រែ​ខ្លះ ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​ការ​ប្រ​មូល​ទិន្នន័យ​នេះ​ហើយ​ក៏​ដោយ វា​នៅ​តែ​មាន​សារ​សំខាន់ ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​មើល​ឱ្យ​ដឹង​ថា តើ​មាន App ឬ​គេហ​ទំព័រ​ណា​ខ្លះ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ Facebook របស់​អ្នក។

ដើម្បី​មើល​បញ្ជី​ឈ្មោះ App និង​គេហ​ទំព័រ​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ Facebook របស់​អ្នក សូម​ចូល​ទៅ​កាន់ Settings & Privacy > Settings ចុច​លើ Apps and websites ដែល​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ឆ្វេង។ នៅ​ត្រង់ Active អ្នក​អាច​នឹង​ឃើញ App និង​គេហ​ទំព័រ​មួយ​ចំនួន។  អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​លុប App ឬ គេហ​ទំព័រ​មួយ​ចំនួន​ចេញ ប្រសិន​បើ​អ្នក​គិត​ថា​ អ្នក​មិន​ចង់​ឱ្យ App ឬ​គេហ​ទំព័រ​ទាំង​នោះ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ Facebook របស់​អ្នក។

ចុច​លើ​តំណ​ភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទី​តាំង​ខាង​លើៈ
Facebook > Settings > Apps and websites.

៨- មើល​ថា​តើ Facebook របស់​អ្នក​បង្ហាញ​ទៅ​អ្នក​ដទៃ​ក្នុង​ទម្រង់​បែប​ណា
Facebook អាច​ឱ្យ​អ្នក​មើល​ថា តើ Facebook របស់​អ្នក​មាន​ទម្រង់​ដូច​ម្តេច​នៅ​ពេល​អ្នក​ផ្សេង​ចូល​ទៅ​កាន់ Profile របស់​អ្នក។ ការ​ដឹង​ថា​តើ​អ្នក​ផ្សេង​មើល​ឃើញ​ព័ត៌​មាន​អ្វី​ខ្លះ​នៅ​លើ Facebook របស់​អ្នក អាច​ជួយ​ឱ្យ​អ្នក​មើល​ដឹង​ថា តើ​ព័ត៌​មាន​អ្វី​ខ្លះ​បាន​បង្ហាញ​ជា​សា​ធារណៈ ហើយ​អ្នក​ក៏​អាច​លាក់ ឬ​លុប​ព័ត៌​មាន​មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​មិន​ចង់​បង្ហាញ​ចេញ​បាន។

ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​មុខ​ងារ​នេះ អ្នក​ត្រូវ​ចូល​ទៅ​កាន់ Profile របស់​អ្នក​ជា​មុន​សិន > បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ និមិត្ត​សញ្ញា​ចុច​បី​ដង () > ចុច​លើ View as

ចុច​លើ​តំណ​ភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទី​តាំង​ខាង​លើៈ
Facebook > Profile.

សូម​ចាំ​ថា  Facebook នៅ​តែ​មាន​បញ្ហា​ជា​ច្រើន​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ពារ​ឯក​ជន​ភាព និង​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​សុវត្ថិភាព សូម​ព្យា​យាម​កំណត់​មុខ​ងារ​ការ​ពារ​ឯក​ជន​ភាព និង​សុវត្ថិភាព ដែល​មាន​ស្រាប់​ឱ្យ​បាន​ច្រើ​នតាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន។

ប្រភពៈ https://www.howtogeek.com/727135/7-important-facebook-privacy-settings-to-change-right-now/