ប្រ​ព័ន្ធ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ ​Android​ Stalkerware ​’TheTruthSpy’​ បង្ហាញ​រូប​ភាព​របស់​កុមារ​តាម​អ៊ីន​ធឺ​ណិត

TheTruthSpy ជា​ផ្នែក​ដ៏​ពេញ​និយម​នៃ ​Stalkerware ធ្វើ​ទីផ្សារ​ដោយ​ផ្តល់​អតិថិជន​ណា​ដែល​ចង់​តាម​ដាន​ការ​ទំនាក់​ទំនង​របស់​ដៃ​គូរ​របស់​ពួក​គេ។ TheTruthSpy កំពុង​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​ជា​ច្រើន​រួម​ទាំង រូបថត​របស់​កុមារ សត្វ​ចិញ្ចឹម និង​អ្វីៗ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ទារក។

  

Photo by ROBIN WORRALL on Unsplash

ដំ​ណឹង​នេះ​ គឺ​ជា​ព័ត៌​មាន​ចុង​ក្រោយ​បង្អស់​នៃ​ការ​រំ​លោភ​លើ​ទិន្ន​ន័យ ​ការ​លាត​ត្រ​ដាង​ និង​ការ​លួច​ចូល​ជាច្រើន​ដែល​ប៉ះ​ពាល់​មកពី​ Stalkerware​ ដែល​ផលិត​ផល​នេះ ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​ញឹក​ញាប់​ដោយ​ដៃ​គូ​ ឬ​បង្ហាញ​ទិន្នន័យរសើបរបស់កុមារ។​ ខណៈ​ពេល​ដែល​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ​Stalkerware ​គឺ​ជា​ការ​លុក​លុយ​នៃ​ឯក​ជន​ភាព​របស់​អ្នក ​ការ​លុក​លុយ​នេះ​គឺ​កាន់​តែ​អា​ក្រក់​ទៅៗ​ ដោយ​សារ​តែ​ក្រុម​ហ៊ុន​ជា​ច្រើន​ដែល​ធ្វើ​ទី​ផ្សារ ​និង​លក់​កម្ម​វិ​ធី​នេះ​ ​អ​នុ​វត្តមិនបានល្អនូវការគ្រប់គ្រង​សុ​វត្ថិ​ភាព​តាម​អ៊ីន​ធឺ​ណិត​។​

​​​​​​​​​​​​​​TheTruthSpy​ គឺ​អាច​ស្ទាក់​ចាប់​ការ​ហៅ​ទូរ​សព្ទ ​នៅ​ពេល​វាត្រូវបាន​តម្លើងចូល​នៅ​លើ​ទូរ​សព្ទ​របស់​ជន​រង​គ្រោះ​ វាអាច​អាន​សារ​ក្នុងកម្មវិធី WhatsApp អាច​តាម​ដាន​ទី​តាំង​ GPS ​របស់​ទូរ​សព្ទ ​ជាដើម។ ​បន្ទាប់​មក​រូប​ថត​ទាំង​នោះ ​ត្រូវ​បាន​បង្ហោះ​ទៅ​កាន់​ម៉ា​ស៊ីន​មេ​របស់ ​TheTruthSpy ​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ Stalkerware ​អាច​ចូល​មើល​ទិន្ន​ន័យ​ដែល​ប្រ​មូល​បាន​។

TheTruthSpy ​គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​បណ្តាញ​នៃ​កម្មវិធី​ Stalkerware ​ដែល​ប្រើ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ ដែល​រក្សា​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម​ មាន​ឈ្មោះ​ថា​1Byte។​ ដូច​ដែល​ TechCrunch ​បាន​រាយ​ការណ៍​នៅ​ក្នុង​ខែកុម្ភៈ​ថា 1Byte ​កំពុង​បង្ហាញ​ទិន្ន​ន័យ​នៃ​កម្ម​វិ​ធី ​Stalkerware ​ទាំង​មូល។​ 

នេះ​មិន​មែន​ជា​លើក​ទី​មួយ​ទេ​ដែល​ទិន្ន​ន័យ ​TheTruthSpy ​ត្រូវ​បាន​គេ​លួច​ចូល ​ឬ​មាន​ការ​លាត​ត្រ​ដាង​ទិន្ន​ន័យ​។​ នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​2018 ​អ្នក​លួច​ចូល​ម្នាក់​បាន​ប្រាប់ ​Motherboard ​ថា​ពួក​គេ​ទទួល​បាន​សិទ្ធិ​ចូល​ប្រើ Servers ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ ហើយ​មាន​ទិន្នន័យអ​តិ​ថិ​ជន ​TheTruthSpy ​ជាង​10,000នាក់។

ប្រភព៖
https://www.vice.com/en/article/5d3mkx/android-stalkerware-truthspy-exposing-images-of-children-online