មុខងារថ្មីរបស់ហ្វេសប៊ុក – Access Your Information

January 20th, 2021

Access Your Information ជា​មុខ​ងារ​ថ្មី​ដែល​ហ្វេសប៊ុក​ទើប​តែ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើ​កាល​​ពី​​ថ្ងៃ​ទី១២​ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០២១ ថ្មីៗ​នេះ។​ មុខ​ងារ​​នេះ​វា​ អាច​ជួយ​ឱ្យ​មាន​តម្លាភាព​លើ​ឯក​ជន​ភាព​ រវាង​អ្ន​ក​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ក្រុម​ហ៊ុន​ហ្វេស​ប៊ុក។

ការវាយប្រហារនៅអ៊ីនធឺណិតក្នុងឆ្នាំ២០២១

January 15th, 2021

ពី​មួយ​ឆ្នាំ​ទៅ​មួយ​ឆ្នាំ​វិធី​សាស្ត្រ​ក្នុង​ការ​វាយ​ប្រហារ​តាម​បណ្តាញ​អ៊ីន​ធឺណិត​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ឆ្លាត​វៃ​ទៅ​ បើ​ទោះ​បី​កម្រិត​ក្នុង​ការ​ការ​ពារ​មាន​ភាព​រឹង​មាំ​ក៏ដោយ។

មុខងារថ្មីរបស់ Signal – Encrypted Group Calls

December 25th, 2020

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ 25/12/2020

កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ថ្មីៗនេះ Signal បានប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើមុខងារថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Encrypted Group Calls។
Encrypted Group Calls អាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការខលជាក្រុមនៅលើកម្មវិធី Signal ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

ចំនុចខ្សោយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្ញើសារហ្វេសប៊ុក (Facebook Messenger)អនុញ្ញាតឲ្យពួកHackerស្តាប់កិច្ចសន្ទនារបស់អ្នកមុនពេលអ្នកទទួលការហៅចូល

December 8th, 2020

ហ្វេសប៊ុក​បាន​បង្កើត​កំហុស​បច្ចេក​ទេស​មួយ​នៅ​ក្នុង​កម្ម​វិធី ​Facebook​Messenger ​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ដំណើរ​ការ​របស់​​ Android ​ដែល​វា​មាន​លិទ្ធ​ភាព​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​Hacker​ចូល​ស្តាប់​កិច្ច​សន្ទនា​ពី​ចម្ងាយ​នៅ​លើ​ទូរ​ស័ព្ទ​របស់​អ្នក​។