មុខងារ​ថ្មី​ក្នុង​ការ​កំណត់​ឯក​ជន​ភាព​នៅ​លើ Google៖ ទប់​ស្កាត់​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម ​និង​ការ​លប់​ព័ត៌​មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​មួយ​ចំនួន​ចេញ​ពី Google

May 11th, 2022

Google បាន​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើមុខ​ងារ​ថ្មី អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​អាច​ទប់​ស្កាត់​ការ​បង្ហាញ​ផ្ទាំង​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្មមួយ​ចំនួន​នៅ​លើ YouTube និង​ជួយ​លុប​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ចេញ មិន​ឱ្យ​បង្ហាញ​នៅ​ពេល​ដែល​មាន​ការ​ស្វែង​រក​ព័ត៌មា​ន​ទាំង​នោះ​នៅ​លើ Google។

លក្ខខណ្ឌ​ដែល​គួរ​ពិចារណា​មុន​នឹង​ជ្រើស​កម្មវិធី VPN ណា​មួយ​មក​ប្រើ

August 10th, 2022

Virtual Private Network (VPN) គឺ​ជា​បណ្តាញ​ឯកជន​សិប្បនិម្មិត​ដ៏​មាន​សារ​ប្រយោជន៍​មួយ ដែល​អាច​ជួយ​ការ​ពារ​ឯក​ជន​ភាព និង​សុវត្ថិភាព​នៅ​លើ​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក​បាន​យ៉ាង​ច្រើន។ ប៉ុន្តែការ​ជ្រើស​រើស​កម្មវិធី VPN មួយ​ដែល​ល្អ និងសក្តិសម​សម្រាប់​អ្នក​ពិត​ជា​លំបាក​។ ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ យើង​នឹង​ព្យា​យាម​ពន្យល់​អំពី​ VPN និង​កត្តាមួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​អាច​យក​ទៅ​ពិចារណា​ក្នុង​ការ​ជ្រើស​កម្មវិធី VPN មក​ប្រើសម្រាប់​អ្នក ឬ​ស្ថាប័ន​របស់​អ្នក​។

កំណត់​មិន​ឱ្យ​ក្រុម​ហ៊ុន​អ៊ីនធឺណិត (ISP) ដឹង​ពី​គេហទំព័រ​ដែល​អ្នក​ចូល​មើល​តាម​រយៈ DoH

March 29th, 2022

ទោះបីគេហទំព័រដែលអ្នកចូលមើលមាន HTTPS ក៏ដោយ ក៏អ្នកមិនអាចការពារអាស័យដ្ឋាន ឬឈ្មោះគេហទំព័រ (Domain Name) ដែលអ្នកបានចូលមើលពី អ្នកគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឹណិត ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិត និងក្រុម ផ្សេងទៀតដូចជាក្រុមអ្នកវាយប្រហារលើអ៊ីនធឺណិតបានដែរ។ DNS over HTTPS (DoH) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ។

សុវត្ថិភាព​ក្នុង​ការ​រុក​រក​លើ​អ៊ីន​ធឺណិត​ជា​មួយ​នឹង​ HTTPS

February 19th, 2022

វិធី​ដ៏​ល្អ​បំផុត​ក្នុង​ការ​ទប់​ស្កាត់​ជន​ខិល​ខូច ពីការ​ឃ្លាំ​មើល និង​តាម​ដាន​អ្នក​តាមអ៊ីន​ធឺណិត​គឺ ព្យាយាម​កុំ​បន្សល់​ព័ត៌​មាន ឬ​ប្រវត្តិ អំពី​អ្នក​ច្រើន​ពេក​នៅ​លើ​អ៊ីន​ធឺណិត និង​កុំ​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រ​ដែល​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព។

សុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើ Wi-Fi

October 25th, 2021

ទោះ​បី​ជា​អ្នក​មាន ឬ​មិន​មាន​ Wi-Fi ផ្ទាល់​ខ្លួន​ក៏​ដោយ វា​ជា​រឿង​ដែល​ពិបាក​ចៀស​ផុត​ ក្នុង​ការ​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ Wi-Fi របស់​អ្នក​ដទទៃ​ និង​កន្លែង​សាធារណៈ​ ដូចជា ហាង​កាហ្វេ និង​សណ្ឋាគារ​ជាដើម។​
អត្ថបទ​មុន យើង​បាន​រៀប​រាប់​ពី​របៀប​ក្នុង​ការ​ការ​ពារ​ Wi-Fi នៅ​ផ្ទះ ឬ​ស្ថាប័ន​របស់​អ្នក។ អត្ថបទ​នេះ​យើង​នឹង​ប្រាប់​ពី​របៀប​ពិនិត្យ​មើល​ថា​តើ​Wi-Fi ដែល​អ្នក​កំពុង​ភ្ជាប់​មាន​សុវត្ថិភាព​ឬ​ទេ និង​គន្លឹះ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​Wi-Fi អ្នក​ផ្សេង​ឱ្យ​មាន​សុវត្ថិភាព​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន​វិញ​ម្តង។​

របៀបធ្វើឱ្យ Wi-Fi របស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពជាងមុន

October 18th, 2021

មនុស្ស​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ និង​ប្រើ Wi-Fi របស់​អ្នក អាច​នឹង​មាន​លទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​តាម​ដាន ឬ​បង្ក​ឱ្យ​មាន​បញ្ហា​ដល់​អ្នក និង​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​កំពុង​តែ​ប្រើ Wi-Fi នោះ។ ការ​ការ​ពារ Wi-Fi នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ ឬ​ស្ថាប័ន​របស់​អ្នក វា​មិន​មែន​ជា​រឿង​ដែល​ពិបាក​ពេក​ទេ។ អត្ថបទ​នេះ ​យើង​នឹង​បង្ហាញ​ពី​របៀប​មួយ​ចំនួន​ដែល​អាច​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ Wi-Fi របស់​អ្នក​មាន​សុវត្ថិភាព​ជាង​មុន។​