ប្រ​ព័ន្ធ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ ​Android​ Stalkerware ​’TheTruthSpy’​ បង្ហាញ​រូប​ភាព​របស់​កុមារ​តាម​អ៊ីន​ធឺ​ណិត

June 21st, 2022

TheTruthSpy ជា​ផ្នែក​ដ៏​ពេញ​និយម​នៃ ​Stalkerware ធ្វើ​ទីផ្សារ​ដោយ​ផ្តល់​អតិថិជន​ណា​ដែល​ចង់​តាម​ដាន​ការ​ទំនាក់​ទំនង​របស់​ដៃ​គូរ​របស់​ពួក​គេ។ TheTruthSpy កំពុង​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​ជា​ច្រើន​រួម​ទាំង រូបថត​របស់​កុមារ សត្វ​ចិញ្ចឹម និង​អ្វីៗ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ទារក។

របៀបបម្រុងទុកទិន្នន័យលើទូរសព្ទ Android

June 21st, 2022

បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយៈ 20-06-2022
ទូរសព្ទ​របស់​អ្នក​អាច​នឹង​ខូច ឬ​បាត់​បង់​ដោយ​ប្រការ​ណា​មួយ​ ដែល​មិន​អាច​ស្មាន​ទុក​ដឹង​មុន ដូច្នេះ​ការ​បម្រុង​ទុក​ទិន្នន័យ ជា​មធ្យោបាយ​តែ​មួយ​គត់ ដែល​អាច​ជួយ​សង្គ្រោះ​ទិន្នន័យ​សំខាន់ៗ​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ទូរសព្ទ​របស់​អ្នក​បាន។​

Google អនុញ្ញាត​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ Android អាច​បដិសេធ​ចំពោះ​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ណា​ដែល​តាម​ដាន​ពួក​គេ

June 9th, 2021

Google កំពុង​រឹត​បន្តឹង​ការ​អនុវត្ត​ផ្នែក​ឯក​ជន​ភាព​របស់​ខ្លួន​ ដោយ​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​កម្មវិធី​អាច​តាម​ដាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android ណា​ដែល​បាន​បដិសេធ មិន​ចង់​ឃើញ​ការ​ផ្សាយ​​ពាណិជ្ជកម្ម និង​មិន​ចង់​ឱ្យ​កម្មវិធី​ទាំង​នោះ​ធ្វើ​ការ​សិក្សា​ពី​ទម្លាប់​នៃ​ការ​ប្រើ​ឧបករណ៍ និង​អ៊ីន​ធឺ​ណិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ពួកគេ។​ ការ​រឹត​បន្តឹង​ផ្នែក​ឯកជនភាព​នេះ នឹង​ចាប់​ផ្តើម​អនុវត្ត​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​២០២១។

របៀបកំណត់សិទ្ធិរបស់កម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទ Android

March 31st, 2021

អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូរស័ព្ទ​មួយ​ចំនួន​ប្រហែល​ជា​មិន​ចាប់​អារម្មណ៍​ទេ​ថា​ នៅ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​តម្លើង​កម្មវិធី​ណា​មួយ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ កម្មវិធី​នោះ​តម្រូវ​ឱ្យ​ពួក​គេ​យល់​ព្រម​ផ្តល់​សិទ្ធិ ក្នុង​ការ​ចូល​ទៅ​ប្រើ​ទិន្នន័យ ឬ​មុខ​ងារ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​នោះ ​ដែល​ការ​ទាម​ទារ​ចូល​ទៅ​ប្រើ​ទិន្នន័យ ឬ​មុខ​ងារ​មួយ​ចំនួន ហាក់​ដូច​ជា​មិន​ចាំ​បាច់​ ឬ​មិន​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ដំណើរ​ការ​របស់​កម្មវិធី​នោះ​ទេ។​