របៀបកំណត់សិទ្ធិរបស់កម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទ Android

March 31st, 2021 | ទូរស័ព្ទ

អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូរស័ព្ទ​មួយ​ចំនួន​ប្រហែល​ជា​មិន​ចាប់​អារម្មណ៍​ទេ​ថា​ នៅ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​តម្លើង​កម្មវិធី​ណា​មួយ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ កម្មវិធី​នោះ​តម្រូវ​ឱ្យ​ពួក​គេ​យល់​ព្រម​ផ្តល់​សិទ្ធិ ក្នុង​ការ​ចូល​ទៅ​ប្រើ​ទិន្នន័យ ឬ​មុខ​ងារ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​នោះ ​ដែល​ការ​ទាម​ទារ​ចូល​ទៅ​ប្រើ​ទិន្នន័យ ឬ​មុខ​ងារ​មួយ​ចំនួន ហាក់​ដូច​ជា​មិន​ចាំ​បាច់​ ឬ​មិន​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ដំណើរ​ការ​របស់​កម្មវិធី​នោះ​ទេ។​

App Permission
  

ឧទាហរណ៍៖ កម្ម​វិធី Google Map អាច​ទាម​ទារ​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​មុខ​ងារ GPS​  ឬ​ទី​តាំង​នៅ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​អាច​ប្រើ​ផែន​ទី​បាន តែ​ហាក់​ដូច​ជា​មិន​ចាំ​បាច់​ចូល​ទៅ​ប្រើ​ទិន្នន័យ​បញ្ជី​លេខ​ទូរស័ព្ទ​(Contacts) ឬ​មុខ​ងារ​កា​មេរ៉ា​ទេ។ កម្មវិធី​ប្រជុំ​តាម​អន​ឡាញ​ Zoom អាច​ត្រូវ​ការ​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ប្រើ Microphone និង កា​មេ​រ៉ា ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​ខល​វីឌីអូ​បាន តែ​ហាក់​ដូច​ជា​មិន​ចាំ​បាច់​ទាម​ទារ​ប្រើ​មុខ​ងារ GPS នោះ​ទេ។ល។

ការ​ស្នើ​សុំ​ចូល​ទៅ​ប្រើ​ទិន្នន័យ និង​ប្រើ​មុខ​ងារ​ដែល​មិន​ចាំ​បាច់ ឬ​មិន​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ដំណើរ​ការ​កម្មវិធី ​អាច​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​កម្មវិធី​នោះ​ប្រមូល​យក​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ទៅ​ប្រើ​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្សេងៗ​ដូច​ជា យក​ទៅ​ធ្វើ​ការ​វិភាគ​ពី​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ដើម្បី​ធ្វើ​ទីផ្សារ លក់​ទិន្នន័យ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​ឱ្យ​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្សេង ឬ​ជន​ទី​បី​ជាដើម ដែល​នេះ​ជា​ការ​រំលោភ​លើ​សិទ្ធិ​ឯក​ជន​ភាព​របស់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់។

ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ Android អាច​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ចូល​ទៅ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ ផ្លាស់​ប្តូរ​ ឬ​បិទ​មុខ​ងារ​ណា​ដែល​មិន​ចាំ​បាច់ ចេញ​ពី​កម្មវិធី​ ទាំង​នោះ​បាន ដោយ​អនុវត្ត​តាម​វីធី​ដូច​ខាង​ក្រោមៈ

សម្គាល់ៈ ទូស័ព្ទ​ដែល​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​របស់ Android មាន​ច្រើន​ប្រភេទ​ នោះ​ការ​ចូល​ទៅ​កាន់​ការ​កំណត់​ផ្សេងៗ​អាច​ខុសៗ​គ្នា​តាម​ប្រភេទ​ទូសព្ទ​និមួយៗ។

ជំហាន​ទី​១៖ ចូល​ទៅ​កាន់​កម្មវិធី​ណា​មួយ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក (ឧ. Drive)  à ចុច​លើ​កម្មវិធី​នោះឱ្យ​ជាប់

ជំហាន​ទី២៖ ចុច​លើ​និមិត្ត​សញ្ញា App info

ជំហាន​ទី៣៖ ចុច​លើ​ពាក្យ Permissions
បន្ទាប់​មក​អ្នក​នឹង​ឃើញ​ថា កម្មវិធី​នោះ​មាន​សិទ្ធិ​ចូល​ទៅ​ប្រើ​ទិន្នន័យ ឬ​មុខ​ងារ​ណា​ខ្លះ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក។ មុខ​ងារ​ខ្លះ​គឺ​ជា​តម្រូវ​ការ​ចាំ​បាច់​ដើម្បី​អាច​ឱ្យ​កម្មវិធី​អាច​ដំណើរ​ការ​បាន ប្រសិន​បើ​អ្នក​បិទ​មុខ​ងារ​ដែល​ចាំ​បាច់​នោះ កម្មវិធី​អាច​ដំណើរការ​មិន​រលូន ឬ​អាច​មិន​ដំណើរ​ការ​តែ​ម្តង។ ដូច្នេះ​អ្នក​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ការ​ត្រូវ​ពិនិត្យ ឱ្យ​បាន​ល្អិត​ល្អន់។

ជំហាន​ទី៤៖ ចុច​លើ​មុខ​ងារ (ឧ. Storage)> ជ្រើស​រើស Allow ប្រសិន​បើ​អ្នក​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​កម្មវិធី​អាច​ចូល​ទៅ​ប្រើ​ទិន្នន័យ ឬ​មុខ​ងារ​នោះ ឬ​ក៏​ចុច Deny ប្រ​សិន​បើ​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​កម្មវិធី​មាន​សិទ្ធិ​ប្រើ​ទិន្នន័យ ឬ​មុខ​ងារ​នោះ​ទេ។

ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​សុវត្ថិភាព និង​រក្សា​បាន​នូវ​ឯក​ជន​ភាព​កាន់​តែ​ខ្ពស់ សូម​ធ្វើ​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​គ្រប់​កម្មវិធី​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក លុប​កម្មវិធី​ដែល​មិន​ប្រើ ឬ​មិន​ចាំ​បាច់​ចេញ​ តម្លើង​តែ​កម្មវិធី​ដែលមាន​នៅ​ក្នុង Play Store ត្រួត​ពិនិត្យ ឬ​កែ​ប្រែ​សិទ្ធិ​នៃ​ការ​ចូល​ទៅ​ប្រើ​មុខ​ងារ ឬ​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ ​និង​ជា​ពិ​សេស​ត្រូវ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​កម្មវីធី​ទាំង​អស់​ឱ្យ​បាន​ជា​ប្រចាំ។

ទាញយកអត្ថបទនេះជា PDF

ប្រភពៈ https://guidebooks.google.com/android/changesettingspermissions/changeyourapppermissions