គន្លឹះ​មូល​ដ្ឋាន​ដើម្បី​ជួយ​ការ​ពារ​ទំព័រ​ហ្វេស​ប៊ុក​ឱ្យ​មាន​សុវត្ថិភាព

September 26th, 2023

បញ្ហានៃ​ការ​បាត់​បង់​គណនី និង​ទំព័រ​ហ្វេស​ប៊ុក​តែង​តែ​កើត​ឡើង​ជា​ប្រចាំ។ ថ្មីៗ​នេះ​នាយក​ដ្ឋាន​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា ទទក (TVK) និង​នាយក​ដ្ឋាន​វិទ្យុ​ជាតិ​កម្ពុជា បាន​ចេញ​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ពី​ការ​បាត់​បង់ទំព័រ​ហ្វេស​ប៊ុក​ផ្លូវការរបស់​ខ្លួន ដោយ​បញ្ជាក់​ថា​មាន​ជន​ខិល​ខូច​បាន​លួច​យក​ទៅ​គ្រប់​គ្រង​បាន​ដោយជោគជ័យ។ កន្លង​មក​ក៏​មាន​ករណី​ជា​ច្រើន​ពី​ការ​លួច​យក​គណនី និង​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​ជា​ច្រើន​ផង​ដែរ។