បើក​មុខងារ Random Hardware Address ដើម្បី​ការពារ​ការ​តាម​ដាន​ទីតាំង​កុំព្យូទ័រ​ពេល​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ Wi-Fi ណា​មួយ

នៅ​ពេល​ដែល​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​មិន​ទាន់​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ Wi-Fi ណា​មួយ នោះ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​តែង​តែ​ផ្ញើចេញ​នូវ Signal ដើម្បី​ព្យាយាម​ស្វែង​រក​បណ្តាញ Wi-Fi ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​តំបន់​នោះ។ ក្នុង Signalដែល​ចេញ​ពី​កុំព្យូទ័រ​អ្នក​នោះ​ មាន​ Mac Address ដែលវាជាលេខកូដចំនួន១២ខ្ទង់ សម្រាប់សម្គាល់កុំព្យូទ័រនីមួយៗ ហើយ Mac Address អាច​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើដើម្បីតាមដានកុំព្យូទ័រនីមួយៗ​បាន។

  

Photo by Edgar Moran on Unsplash

កន្លែង​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា ហាង​ទំនិញ ហាង​កាហ្វេ ឬ​កន្លែង​សាធារណៈ​ជា​ដើម អាច​ប្រើ​លេខ Mac Address នេះ ដើម្បី​តាម​ដាន​ទីតាំង និង​ពី​ការ​បំលាស់ទី (Movement) របស់​អ្នក​នៅ​ក្នុង​តំបន់​នោះ។

នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​បើក​មុខ​ងារ Random Hardware Address នេះ កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​នឹង​បង្កើត Mac Address ថ្មី និង​ផ្លាស់​ប្តូរ​គ្រប់​ពេល នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់​បណ្តាញ​ Wi-Fi ជាជាង​ប្រើ Mac Address ពិត​ប្រាកដ​ដែល​អាច​សម្គាល់​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​បាន។ មុខងារ​នេះ មាន​ភ្ជាប់​មក​ជា​មួយ​នឹង Windows 11 ប៉ុន្តែ​មិន​បាន​បើក​ដំណើរ​ការ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទេ អ្នក​ត្រូវ​ទៅ​បើក​មុខងារ​នេះ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។ ចំពោះ​អ្នក​ប្រើ Windows ជំនាន់​មុនៗ ​សូម​ធ្វើ​ការ​ស្វែង​រក ហើយ​បើ​រក​ឃើញ​មាន​មុខងារ​នេះ​ដែរ សូម​ធ្វើ​ការ​បើក​មុខងារ​នេះ​តាម​ការ​ណែ​នាំ​ដូច​ខាង​ក្រោម។

ជំហាន​ទី​១៖ ចូល​ទៅ​កាន់ Settings ដោយ​ចុច​លើ Start > Settings

ជំហាន​ទី​២៖ ចុច​លើ Network & internet > បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ Wi-Fi​

ជំហាន​ទី​៣៖ ត្រង់ Random Hardware Address  ចុច​ On

ជំហាន​ទី​៤៖ បិទ​ផ្ទាំង Settings > Restart កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក។

ទាញយក​ក្រហ្វិចព័ត៌មាន​ពី​អត្ថបទនេះ។
ស្វែងយល់បន្ថែមពីសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើ Wi-Fi នៅកន្លែងសាធារណៈ

ប្រភពៈ