កម្ម​វិ​ធី​ X ​ដែល​ពី​មុន​ហៅ​ថា ​Twitter ​ប្តឹង​ទៅ​អង្គ​ការ​មួយ​ដែល​ធ្វើ​ការ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​បញ្ហា​ព័ត៌​មាន​មិន​ពិត

នៅ​ថ្ងៃទី២0 ខែកក្កដា ក្រុមហ៊ុន​XCorp. ដែល​ពី​មុន​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា Twitter បាន​ផ្ញើលិខិត​មួយ​ទៅ​កាន់​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រឆាំង​ការ​ស្អប់ខ្ពើម​ឌីជីថល​ (Center​ for Countering Digital Hate ឬCCDH)។ លិខិត​នោះ​មាន​ចេតនា​គំរាម​ប្តឹងមជ្ឈមណ្ឌល​ប្រឆាំង​ការ​ស្អប់​ខ្ពើម​ឌីជីថល ដែល​មាន​ទីតាំង​នៅ​ចក្រភព​អង់គ្លេស​មួយ​នេះ។

  

រូបភាព៖ Jaap Arriens | Nurphoto | Getty Images

ក្រុម​ហ៊ុន ​X​Corp.​បាន​ចោទ​ប្រ​កាន់​ថា ​CCDH​ បាន​ធ្វើ​ “ការ​អះ​អាង​មិន​ពិត​ឬ​បំ​ភាន់​អំ​ពី ​Twitter​”​ ក្នុង​ចេត​នា ​”​ដើម្បី​ជំ​រុញ​អ្នក​ផ្សាយ​ពា​ណិជ្ជ​កម្ម​ចេញ​ពី ​Twitter ​ដោយ​ការ​ជេរ​ប្រ​មាថ​ក្រុម​ហ៊ុន​ និង​ម្ចាស់​គឺ​លោក​ Elon​ Musk ​ផ្ទាល់​”។

​ក្នុង​ខែ​កក្កដា​នេះ ​Elon ​Musk​ បាន​និ​យាយ​ថា​ លំ​ហូរ​សាច់​ប្រាក់​របស់ ​X​ នៅ​តែ​អ​វិជ្ជ​មាន ​ចំ​ពេល​ដែល​មាន​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​ជិត​ 50% ​នៃ​ប្រាក់​ចំ​ណូល​ពី​ការ​ផ្សាយ​ពា​ណិជ្ជ​កម្ម​។

​បណ្តឹង​ពី  ​X​ បាន​កើត​មាន​ឡើង​នៅ​ពេល ​CCDH ​ចេញ​របាយ​ការណ៍​ស្រាវ​ជ្រាវ​មួយ​ដែល​រក​ឃើញ​ថា​ក្រុម​ហ៊ុន ​X​Corp. ​បាន​ប​រា​ជ័យ​ប្រ​មាណ​៩៩%​ក្នុង​ការ​ប្រ​ឆាំង​ពី​បញ្ហា​ការ​ស្អប់​ខ្ពើម​ដែល​កើត​មាន​នៅ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​មួយ​នេះ​។

​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ ​CCDH ​ផ្សេង​ទៀត​បាន​រក​ឃើញ​ថា  ​ក្រុម​ហ៊ុន​X​Corp.​ បាន​ប​រា​ជ័យ​ប្រ​ហែល​៨៩%​  លើ​បញ្ហា​ការ​ស្អប់​ខ្ពើម​ប្រ​ឆាំង​នឹង​សាសន៍​ជ្វីស​និង​៩៧%​ទៀត​នៃ​ពាក្យ​ស្អប់​លើ​អ្នក​កាន់​សា​ស​នា​មូ​ស្លីម​។

​នៅ​ក្នុង​ការ​ចេញ​ផ្សាយ​មួយ​របស់​លោក​ Imran​ Ahmed​ នា​យក​ប្រ​តិ​បត្តិ ​នៃ ​CCDH​ បាន​និ​យាយ​ថា ​ស​កម្ម​ភាព​របស់ ​Musk​ ព្យាយាម ​”បំ​បិទ​មាត់​ការ​រិះ​គន់​ដោយ​ស្មោះ​ត្រង់ ​និង​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ឯក​រាជ្យ​”។

ប្រភព៖ cnbc.com