ស្វែង​យល់​ពី​តំណភ្ជាប់​ (Link) ដែល​មាន​សុវត្ថិភាព

មាន​បញ្ហា​ជា​ច្រើន​ដូច​ជា​ គណនី​ហ្វេស​ប៊ុក​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​គេ​លួច​ អ៊ី​មែល​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​គេ​គ្រប់​គ្រង​ លុយ​នៅ​ក្នុង​គណនី​ធនាគារ​របស់​អ្នក​តែង​តែ​បាត់​បង់​ មេរោគ​ត្រូវ​បាន​តម្លើង​ចូល​ទៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ ឬ​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​ជា​ដើម។ល។​ ដែល​បញ្ហា​ទាំង​នេះ​ភាគ​ច្រើន​បណ្តាល​មក​ពី​ការ​ចុច​លើ​តំណ​ភ្ជាប់​បោក​បញ្ឆោត ឬ​ការ​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រ​ដែល​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព។​ តើ​ធ្វើ​ដូច​ម្តេច​ដើម្បី​ដឹង​ថា​គេហទំព័រ​នោះ​មាន​សុវត្ថិភាព​ ឬ​តំណ​ភ្ជាប់​នោះ​មិន​មែន​ជា​តំណ​ភ្ជាប់​បោក​បញ្ឆោត?​ ក្រា​ហ្វិច​ព័ត៌មាននេះ​​នឹង​ជួយ​ឆ្លើយ​នូវ​សំណួរ​ខាង​លើ។

  

ទាញ​យក​ក្រាហ្វិច​ព័ត៌​មាន​នេះជា PDF