មេរោគ Ransomware

April 28th, 2023

ទាញយក​ក្រាហ្វិចព័ត៌មានអំពី​មេរោគ​​ Ransomware: PDF

ការវាយប្រហារតាមរយៈមេរោគចាប់ជំរិត Ransomware

July 16th, 2021

Ransomwareគឺ​ជា​ប្រភេទ ​មេរោគ​ចាប់​ជំរិត ដែល​នឹង​ធ្វើ​ការ​ចាក់​សោ​ឯក​សារ​ក្នុង​​កុំព្យូទ័​ររបស់​ជន​រង​គ្រោះ មិន​ឱ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​បាន។ ដើម្បី​អាច​ប្រើ​ឯក​សារ​ទាំង​នោះ​បាន​វិញ ជន​រង​គ្រោះ​ត្រូវ​បង់​ប្រាក់​ក្នុង​ទម្រង់​រូបិយ​បណ្ណ​ឌីជីថល ដែល​ភាគ​ច្រើន​ជា​ប្រភេទ​ប្រាក់​ BitCoin ។ ជា​រឿយៗ​ ចោរ​ព័ត៌​មាន​វិទ្យា​ទាំង​នោះ​ បង្ខំ​អ្នក​ឱ្យ​បង់​ប្រាក់​ឱ្យ​បាន​ឆាប់ បើ​ពុំ​នោះ​ទេ ពួក​គេ​នឹង​បញ្ចេញ​ឯក​សារ​ទាំង​នោះ ដែល​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​ជន​រង​គ្រោះ​ ឬ​ស្ថាប័ន​របស់​ជន​រង​គ្រោះ​។

កម្មវិធី​កម្ចាត់​មេរោគ Microsoft Defender នៅ​លើ Windows 10

March 17th, 2021

មិន​មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ច្រើន​អ្នក​ទេ​ដែល​ដឹង​ថា នៅ​ក្នុង Windows 10 មាន​កម្មវិធី​កម្ចាត់​មេរោគ​ភ្ជាប់​មក​ជា​មួយ​ស្រាប់ មិ​នគិត​ថ្លៃ និង​មាន​សមត្ថភាព ប្រហាក់​ប្រហែល​នឹង​កម្មវិធី​កម្ចាត់​មេរោគ​ផ្សេងៗ​ទៀត ដែល​មាន​លក់​នៅ​លើ​ទីផ្សារ​ដែរ។​