ធនធានឯកសារ

ព័ត៌​មាន គោល​នយោបាយ​ និងឯកសារ​ស្រាវ​ជ្រាវ​

កម្មវិធី​ និងអត្ថបទណែនាំពីសុវត្ថិភាព

Surveillance Self-Defense
ជា​គេហទំព័រ​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ EFF ក្នុង​គោល​បំណង​ចែក​រំលែក​ចំណេះ​ដឹង​សម្រាប់​មនុស្ស​ទូ​ទៅ​ គ្រូ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ ឬ​អ្នក​ដែល​ចង់​ចែក​រំ​លែក​ចំណេះ​ដឹង​នេះ​ទៅ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត។ គេហ​ទំព័រ​នេះ​មាន​ ព័ត៌​មាន​ អត្ថបទ​គន្លឹះ​ ពន្យល់​ពី​កម្មវិធី​ដែល​មាន​សុវត្ថិភាព​ ណែ​នាំ​ពី​របៀប​ប្រើ​ប្រាស់ និង​មាន​មេ​រៀន​សម្រាប់​គ្រូ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ផង​ដែរ​។

Security in-a-Box
Security in a box គឺ​ជា​គេហ​ទំព័រ​ដែល​ល្បី​មួយ​ដែល​មាន​អត្ថបទ​ និង​ពន្យល់​ពី​កម្មវិធី​​ជា​ច្រើន​ចាប់​ពី​កម្រិត​ដំបូង​ រហូត​ដល់​កម្រិត​ខ្ពស់​។ គេហ​ទំព័រ​នេះ​មាន​ចំនួន​១៨​ភាសា​ ដែល​ក្នុង​នោះ​ក៏​មានភាសា​ខ្មែរ​ដែរ​ តែ​ជា​អកុសល​ អត្ថបទ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ភាគ​ច្រើន​មិន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​នោះ​ទេ។

Security Auditing Framework and Evaluation Template for Advocacy Groups (SAFETAG) 
SAFETAG ជា​គេហ​ទំព័រ​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ប្រាប់​ពី​របៀប​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ audit លើ​ផ្នែក​សុវត្ថិភាព​ឌី​ជី​ថល​សម្រាប់​ស្ថាប័ន។

Localization Lab បាន​បក​ប្រែ​ឯក​សារ​បាន​ចំនួន ២២០ ភាសា លើ​ប្រ​ធាន​បទ សុវត្ថិភាព​នៅ​លើ​អ៊ីន​ធឺណិត អក្ខរ​កម្ម​ឌី​ជី​ថល និង​ការ​ប្រើ​អ៊ីន​ធឺណិត​ដោយ​អនាមិក​ជា​ដើម។ នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​ដែល​មាន​សមាជិក​ជាង ៧ពាន់នាក់​នៅ​ជុំវិញ​ពិភព​លោក​នេះ ក៏​មាន​ធន​ធាន​ឯក​សារ​ល្អៗ​មួយ​ចំនួន​ជា​ភាសា​ខ្មែរ ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​រឿង​សុវត្ថិភាព​ឌី​ជី​ថល​នេះ​ផង​ដែរ។

ធនធានសម្រាប់គ្រូបណ្តុះបណ្តាល

សុវត្ថិភាពឌីជីថលៈ សៀវភៅណែនាំសម្រាប់គ្រូបណ្តុះបណ្តាល – PDF (ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​ចុង​ក្រោយ​នៅ​ឆ្នាំ២០១៩ ប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២០)
សៀវ​ភៅ​ណែ​នាំ​នេះ ត្រូវ​បាន​រៀប​រៀង​ និង​និពន្ធ​ឡើង​ដោយ Natasha Msonza  ជន​ជាតិ​ហ្សីម​បាវេ​ ជា​អ្នក​ឯកទេស​ផ្នែក​សុវត្ថិភាព​ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល​ ដោយ​ផ្អែក​តាម​បទ​ពិសោធន៍​ជាក់​ស្តែង​របស់​គាត់​ដែល​ជា​គ្រូ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​ និង​ទទួល​បាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​អ្នក​ជំនាញ និង​អង្គការ​ជា​ច្រើន​មាន​ដូច​ជា អង្គការ​ Internews, Safe Sister, ISC, Defend Defenders ជា​ដើម។ សៀវ​ភៅ​ណែ​នាំ​សម្រាប់​គ្រូ​បណ្តុះ​បណ្តាល​នេះ​ត្រូវ​បាន​បក​ប្រែ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ដោយ​ក្រុម​ការងារ DigitalHub101 នៅ​ក្នុង​ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០២០។ សៀវ​ភៅ​នេះ​ផ្តល់​នូវ​គន្លឹះ​ផ្សេងៗ​ទាក់​ទង​នឹង វិធី​សាស្ត្រ​នៃ​ការ​ចែក​រំលែក​ចំណេះ​ដឹង​ ចំពោះ​ប្រធាន​បទ​ជាក់​លាក់​អោយ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ និង​មាន​ប្រសិទិ្ធ​ភាព និង​ប្រាប់​ពី​របៀប​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​គ្រប់​គ្រង​ពេល​វេលា​ចំពោះ​ប្រធាន​បទ​នីមួយៗ​។  វា​ជួយសម្រួល​អោយ​គ្រូ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ដឹង​ពី​របៀប​ធ្វើ​ផែន​ការ​បង្រៀន​ច្បាស់​លាស់ ជា​ពិសេស​យល់​កាន់​តែ​ច្បាស់​នូវ​ចំនុច​ដែល​គួរ​ឬ​មិន​គួរ​បង្ហាញ​ទៅ​កាន់​អ្នក​ចូល​រូម។

LevelUp (ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​ចុង​ក្រោយ​នៅ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៦)
ជា​គេហ​ទំព័រ​សម្រាប់​អ្នក​បណ្តុះ​បណ្តាល​ផ្នែក​សុវត្ថិភាព​ឌី​ជី​ថល។ គេហទំព័រ​នេះ​ប្រាប់​តាំង​ពី​គន្លឹះ​ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​អ្នក​បណ្តុះ​បណ្តាល​ល្អ​ អ្វី​ខ្លះ​ដែល​អ្នក​បណ្តុះ​បណ្តាល​គួរ​ធ្វើ​មុន​ និង​ក្រោយ​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ ជា​ពិសេស​ក៏​មាន​មេរៀន​ពន្យល់​ពីរ​បៀប​ក្នុង​ការ​បង្រៀន​លើ​ប្រធាន​បទ​ជា​ច្រើន​មាន​ដូច​ជា​ ការ​វិភាគ​ ហា​និភ័យ វិធី​ការ​ពារ​ពី​មេរោគ សុវត្ថិ​ភាព​លើ​ទូរ​ស័ព្ទ​ដៃ​ របៀប​ការ​ពារ​ទិន្នន័យ​ឱ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ សុវត្ថិ​ភាព​ក្នុង​ការ​ប្រើ​អ៊ីន​ធឺណិត​ សុវត្ថិភាព​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​ និង​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​ការ​ទំនាក់​ទំនង​ជា​ដើម​។ល។

SaferJourno​ – PDF
ឯកសារ​នេះ​ចង​ក្រង​ដោយ ​InterNews ក្ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៤ ​សម្រាប់​គ្រូ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ ដែល​ផ្តល់​ជូន​នូវ​ផែន​ការ​មេរៀន​ផ្សេងៗ​គ្នា​ រួម​មាន​  ការ​វិភាគ​ពី​ហានិភ័យ និង​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ មូល​ដ្ឋាន​គ្រិះ​សុវត្ថិភាព​ឌីជីថល សុវត្ថិភាព​លើ​ទូរស័ព្ទ ការ​រក្សា​ទុក​ទិន្នន័យ​ឱ្យ​មាន​សុវត្ថិភាព និង​សុវត្ថិភាព​អ៊ីមែល​ ជា​ដើម។

Totem Project
Totem គឺជាគេហទំព័ររៀនតាមអ៊ីនធឺណិត ដែលផ្តល់នូវវគ្គសិក្សាអំពីសុវត្ថិភាព ភាពឯកជនឌីជីថល ណែនាំពីកម្មវិធីសុវត្ថិភាព និងគន្លឹះផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ។ គេហទំព័រនេះបង្កើតឡើងជាពិសេស សម្រាប់ គ្រូបណ្តុះបណ្តាល អ្នកសារព័ត៌មាន សកម្មជន និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ដើម្បីជួយឱ្យពួកគេមានការយល់ដឹង ជួយទប់ស្កាត់ និងបង្ការហានិភ័យផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងនៅលើអ៊ីធឺណិត។