តើ Clubhouse មានសុវត្ថិភាពកម្រិតណា?

May 18th, 2021

ខណៈ​ពេល​កំពុង​មាន​ប្រជា​ប្រិយភាព​ កម្មវិធី Clubhouse ត្រូវ​បាន​គេ​រក​ឃើញ​ថា​នៅ​មាន​ចន្លោះ​ប្រហោង​ក្នុង​ការ​ពារ​ឯកជនភាព និង​សុវត្ថិភាព​ជា​មូលដ្ឋាន​របស់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់។​

អត្តសញ្ញាណឌីជីថលៈ ភាពពិតជាក់ស្តែងនៃឯកជនភាពនៅលើអនឡាញ

May 6th, 2021

“តើ​អ្នក​ចង់​ប្រើ​គណ​នី​ហ្វេស​ប៊ុក​ (Facebook) របស់​អ្នក​ដើម្បី​ចូល​ក្នុង​គេហ​ទំព័រ​នេះ​ទេ?”​ សំនួរ​ខាង​លើ​នេះ​តែង​តែ​លេច​ចេញ​ឡើង​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់​បង្កើត​គណនី​នៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ​មួយ​ ឬ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​នៅ​លើ​អ៊ីន​ធឺ​ណិត។​

មុខងារថ្មីរបស់ហ្វេសប៊ុក – Access Your Information

January 20th, 2021

Access Your Information ជា​មុខ​ងារ​ថ្មី​ដែល​ហ្វេសប៊ុក​ទើប​តែ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើ​កាល​​ពី​​ថ្ងៃ​ទី១២​ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០២១ ថ្មីៗ​នេះ។​ មុខ​ងារ​​នេះ​វា​ អាច​ជួយ​ឱ្យ​មាន​តម្លាភាព​លើ​ឯក​ជន​ភាព​ រវាង​អ្ន​ក​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ក្រុម​ហ៊ុន​ហ្វេស​ប៊ុក។