ពាក្យសម្ងាត់​រឹង​មាំ

January 27th, 2022

ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាពៈ 06-12-2021
តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា​ ពាក្យ​សម្ងាត់​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ពី​លេខ​១​ ដល់​​លេខ​​១០០ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២១​ ចំណាយ​ពេល​មិន​ដល់​មួយវិនាទី​ផង​ក្នុង​ការ​បំបែក? ​នេះ​បើ​យោង​​តាម របាយការណ៍​ដែល​ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ​ NordPass

ការគ្រប់គ្រង និងការបម្រុងទុកទិន្នន័យ (Data Backup)

June 9th, 2020

ការបាត់បង់ទិន្នន័យ ឬឯកសារនៅ​ក្នុងកុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ទដៃក៏​ជាផ្នែក​មួយ នៃសុវត្ថិភាពព័ត៌មានផងដែរ។ តើបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះ ដែលអ្នកអាច​នឹងជួបប្រទះ ប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់​ទិន្នន័យ ឬព័ត៌មាននៅក្នុងកុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក?

គន្លឹះ៤យ៉ាងធ្វើ​ឱ្យកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាព

June 11th, 2020

កុំព្យូទ័រជាឧបករណ៍ចាំបាច់សម្រាប់បំពេញការងារផ្ទាល់ខ្លួន និង ការងារនៅក្នុងស្ថាប័ន។ ប្រាកដណាស់ថា អ្នកមានឯកសារ និងទិន្នន័យជាច្រើនដែលអ្នកមិនចង់ឱ្យបាត់បង់ដោយប្រការណាមួយឡើយ ។ ដូច្នេះអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែការពារវាឱ្យមានសុវត្ថិភាពតាមដែលអាចធ្វើបាន។ ខាងក្រោមនេះជាគន្លឹះមូលដ្ឋានដែលគ្រប់គ្នាគួរតែធ្វើដើម្បីការពារកុំព្យូទ័រ។